SPONSRINGS & EVENTSVERIGE

branchorganisationen som främjar mötesupplevelser mellan varumärken och människor

Våra drygt 230 medlemsföretag planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, event, möten, mässor och sponsorskap i egenskap av köpare, byråer, rättighetsinnehavare, arrangörer, anläggningar och arenor, konsulter, destinationer och leverantörer.

SES är en katalysator för branschen och verkar för att höja kunskapsnivån, förståelsen och värdet av mötesupplevelser genom nätverkande, kunskapsutbyte, inspirerande och fördjupande föreläsningar och seminarier. Dessa varvas både live och digitalt. Alla inom organisationen som på något sätt kan ha nytta av vårt erbjudande har rätt att ta del av det – medlemskapet inkluderar alla anställda.


DET HÄR ÄR SES

SES erbjuder bland annat; 

  • Utbildningar och föreläsningar inom viktiga och relevanta branschspecifika ämnen. 
  • Inspirationsträffar/paneldiskussioner som lyfter aktuella och relevanta ämnen, trender, case, spaningar och undersökningar som även bidrar till en stark känsla av tillhörighet och stolthet för branschen.
  • Forum/Regioner - mindre nätverk i nätverket där man djupdyker i bransch-/regionsspecifika frågor och utmaningar. Dessa forum utgör ett viktigt och relevant kompetens- och kunskapsutbytande nätverk i nätverket.
  • Nätverksmingel med inledande trendspaning, där vi bjuder in er medlemmar att dela med er av era framtidsspaningar, erfarenheter, utmaningar, analyser och tillsammans förbereder oss för kommande förändringar och trender. Vi minglar och umgås.
  • Opinionssamverkan i syfte att öka förståelsen för evenemangsnäringen och dess ekosystem
  • Branschens egen tävling Gyllene Hjulet – där medlemmar får reducerat pris på både tävlingsbidrag och biljett till galan och prisutdelningen.
  • Medlemmar har även tillgång till lösenordskyddat material på Mina Sidor under www.ses.se